Adatkezelési tájékoztató

Tartalom

1 Az adatkezelési tájékoztató célja
2 Az adatkezelő adatai

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

3 A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok
3.2 Technikai adatok
3.3 Cookie-k (Sütik)
3.3.1 A sütik feladata
3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok
3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje
5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

6 Az adatok fizikai tárolási helyei
7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

8.1 Tájékoztatáshoz való jog
8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
8.3 Helyesbítés joga
8.4 Törléshez való jog
8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
8.6 Adathordozáshoz való jog
8.7 Tiltakozás joga
8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
8.9 Visszavonás joga
8.10 Bírósághoz fordulás joga
8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

9 Egyéb rendelkezések
10 Kiegészítések: Melyek azok a személyes adatok amiket az oldal gyűlyt, és milyen céllal?

10.1 Sütik/Cookies használata
10.2 Hozzászólás írása

11 Google Analytics
12 Hirdetés megjelenítés
13 A weboldalon megjelennek Google AdSense hirdetések
14 Letöltések
15 Regisztráció
16 Akismet bővítmény
17 Easy Affiliate Links

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

Török László - indecotoloajto.hu  (D FOR U KFT 4032 Debrecen, Tarján utca 104.sz. a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A D FOR U KFT adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.indecotoloajto.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ címen.

A D FOR U KFT fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A D FOR U KFT elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A D FOR U KFT a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A D FOR U KFT az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2 Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresne, a következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A D FOR U KFT minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb egy év elteltével töröl.

Név: Török László - D FOR U KFT

Székhely: 4032 Debrecen, Tarján utca 104.sz

Telefonszám: +36/20 9532 218

E-mail: info [kukac] indecotoloajto [pont] hu

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Miklos Kadar
Telefonszám: +36/20 9532 218

3 A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Regisztráció során e-mail címet és egy felhasználó nevet szükséges megadni. A megadott e-mail címre érkezik egy levél, mely instrukciót követve tud létrehozni jelszót az oldalbelépéshez. Ezt a profiljában később meg tudja válltoztatni.

3.2 Technikai adatok

A D FOR U KFT a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 • A D FOR U KFT az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
  továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
 • A D FOR U KFT olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 • A D FOR U KFT az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1

 • A sütik feladata
  információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a indecotoloajto.hu// weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az indecotoloajto.hu/ weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a indecotoloajto.hu/ információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Az oldalon nem érhető el online rendelési funkció.

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Az oldalon nem létezik online ügyintézési funkció. A kapcsolati űrlap mindenkori bekért adatai kerülnek mentésre az IP címmel és az éppen aktuális dátummal együtt.

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az oldalon nincs hírlevél sem értesítési funkció.

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve: Kapcsolati űrlap
Felhasználása: Kapcsolatba kerülés adatainak megismerése, megválaszolása
Megőrzési idő: Az esedékesség időtartamáig

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A D FOR U KFT tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson
alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a D FOR U KFT részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
  (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az

adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a indecotoloajto.hu/ rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a indecotoloajto.hu/ fér hozzá.

7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Továbbított adatok

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A D FOR U KFT megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfo-galmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a D FOR U KFT által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a D FOR U KFT indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a D FOR U KFT korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • azérintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

9 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A D FOR U KFT a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.

10 Melyek azok a személyes adatok amiket az oldal gyűlyt, és milyen céllal?

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Mennyi ideig őrízzük a személyes adatokat

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljek. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőrizni.

10.1 Sütik/Cookies használata

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnom a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett “cookie”- t vagy “sütiket” használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen állományok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén annak érdekében, hogy minél egyszerűbbé tegye a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve, ha az “Engedélyezem” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

A cookie-k használatának célja, hogy segítségükkel a Weboldal a lehető legtöbbet nyújtsa a felhasználó számára. Amennyiben a felhasználó nem kíván cookie-kat fogadni, a böngészőn egyszerűen be kell állítania a cookie-k elutasítását, vagy külön értesítést kérhet, ha cookie érkezik a számítógépére. A felhasználó a módosítást a böngésző haladó beállításai között teheti meg.

10.2 Hozzászólás írása

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az "Emlékezz rám" opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

11 Google Analytics

Honlapom a Google Analytics eszközt alkalmazza, amely a Google Inc. (“Google”) web-elemzési szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett “cookies”, „sütik“ szöveges adatállományokat használ, amelyek tárolódnak az Ön számítógépén és lehetővé teszik az internetes oldal Ön által történő használatának elemzését. A „süti“ révén keletkező tájékoztatók arról, ahogyan Ön használja ezt a honlapot, rendszerint a Google egyik, az Egyesült Államokban található szerverére továbbítódnak és ott kerül sor a tárolásukra.

12 Hirdetés megjelenítés

Külső hirdető céget használok hirdetéseim megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyemet. Ez a cég (Google AdSense) felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak.

13 A weboldalon megjelennek Google AdSense hirdetések!

 • A Google, mint külső szállító cookie - kat használ hirdetések megjelenítésére a webhelyen.
 • A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket a webhelyen és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg.
 • A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.

A nyilatkozatban történő bármilyen módosulásról a D FOR U KFT azonnal értesíti regisztrált felhasználóit.

14 Letöltések

Az oldalról letölthető tanulmányokat, példaállományokat kizárólag saját felelősségedre használd. Ennek tényét a letöltéssel együtt elfogadod. A példa állományok felhasználásából eredő károkért, felelősséget nem vállalok, mindennemű kártérítéstől elzárkózom.
A példa állományok, és a hozzá kapcsolódó képek, videók, írások, rajzok a D FOR U KFT tulajdonát képezik, terjesztése csak forrás megjelölésével együtt, eredeti állapotban lehetséges. A letölthető mintaállományok oktatási célokra készültek. Letöltésük regisztrációhoz kötött, de díjtalan.

15 Regisztráció

Regisztrációkor az űrlap adatai mentésre kerülnek a szerveren. (felhasználónév, e-mail cím, IP cím, csatlakozás dátuma)
Kérlek regisztrációkor használd a legjobb email címed!
Sajnos többször előfordul, hogy a @freemail.hu email címekre hibát jelentenek. Email címed és egyéb általad megadott adatok garantáltan biztonságban lesznek.

* Az eldobható email címekkel regisztrált profilokat törlöm.
* Célszerű a profilodban legalább a nevedet kitölteni.

(Így könnyebb a nem valódi profilok kiszűrése, törlése, spammerek jelentése, weboldal biztonságosabb fenntartása, felhasználói adatok biztonságosabb megörzése)

16 Akismet bővítmény

Információkat gyűjtünk azokról a látogatókról, akik kommentálják azokat a webhelyeket, amelyek Akismet spamszolgáltatást használnak. Az általunk gyűjtött információk attól függnek, hogy a felhasználó miként állítja be az Akismetet a webhelyhez, de tipikusan tartalmazza a kommentárok IP-címét, felhasználói ügynökeit, hivatkozóit és a webhely URL-címét (a kommentátor által közvetlenül szolgáltatott egyéb információk, például nevük, felhasználónevük, e-mail cím, és maga a megjegyzés).

17 Easy Affiliate Links

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket?

Analitika

Ha engedélyezve van, nyomon követjük az affiliate link kattintásokat analitikus célokra. Ezek közé tartozik egy (opcionálisan elválasztott) IP-cím és felhasználói azonosító (bejelentkezéskor).

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?

A kattintási adatok a helyi adatbázisban a végleges időtartamig megőrződnek az analitikus célokra és az opcionális exportra.

Vállalkozási adatok:

Név: Török László - D FOR U KFT
Székhely: 4032 Debrecen, Tarján utca 104.sz
Telefonszám: +36/20 9532 218
E-mail: info [kukac] indecotoloajto [pont] hu


Adatvédelmi nyilatkozat

A D FOR U KFT számára kiemelt fontosságú, hogy biztosítsa a látogatók ismeretes önrendelkezési jogát. A D FOR U KFT ezúton teszi közzé adatvédelmi elveit és gyakorlatát, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el.

Fogalmak és értelmezésük

Személyes jellegű adatok: minden olyan tájékoztatás, amely segítségével egy fizikai személy azonosítva van illetve azonosítható közvetlen vagy közvetett módon.
Személyes adatok feldolgozása: olyan eljárások összessége, amelyeket a személyes jellegű adatokon végeznek önműködő vagy nem önműködő módszerekkel. A feldolgozáshoz tartozik az adatgyűjtés, rögzítés, rendezés, tárolás, módosítás, felhasználás, harmadik fél számára történő kiadás, kombinálás, törlés vagy megsemmisítés.

 • Tárolás: a gyűjtött adatok bármilyen formában történő megőrzése
 • Adatkezelő: bármely fizikai vagy jogi személy, amely meghatározza az adatgyűjtés célját valamint az adatfeldolgozás eszközeit.
 • Harmadik fél: bármely fizikai vagy jogi személy, amely nem az adatközlő vagy adatkezelő.
 • Címzett: bármely fizikai vagy jogi személy, akinek az adatokat nyilvánosságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem.
 • Anonim adatok: olyan adatok, amelyek gyűjtésüktől kezdve, vagy feldolgozásuk során olyan jelleget kaptak, hogy nem lehet társítani őket egy azonosított vagy azonosítható személlyel.

Adatkezelési alapelvek

 • a) Az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
 • b) Az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
 • c) Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
 • d) Az adatoknak, pontosaknak és, ha szükséges időszerűeknek kell lenniük.
 • e) Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
 • f) Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

1, Szolgáltatásaim, számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről úgynevezett naplóállomány (log fájl) készül. A rögzített IP címeket a indecotoloajto.hu semmi olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor, meghatározott esetekben, ezek az IP címek már önmagukban is személyes adatnak minősülnek. Személyes adaton a következőt értem: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, amelyből levonható a látogatóra vonatkozó következtetés. Ebből kifolyólag az Üzemeltető, amennyiben értelmezi a napló állományait, azt kizárólag statisztikai módszerrel teszi, kizárólag látogatottság-mérési megfontolásból.


2,
A indecotoloajto.hu a kezelt személyes adatokat (legyenek azok például IP címek, e-mail címek vagy más, a regisztráció során megadott adatok) az érintett írásbeli beleegyezése nélkül — jogszabályi kötelezettség nélkül — harmadik félnek nem ad ki. Ez egyben azt is jelenti, hogy az Ön által megadott vagy a tartalom böngészése nyomán hátrahagyott adatok marketing-célokra nem lesznek felhasználva.


3,
Egyes, a indecotoloajto.hu oldalhoz tartozó szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció során az egyes adatok szolgáltatása önkéntes. Amennyiben valaki megtagadja személyes adatainak szolgáltatását, úgy ez semmilyen szankciót nem von maga után.


4,
A indecotoloajto.hu kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról és céljáról.


5,
Cookie-k: Egyes szolgáltatások egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóim számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók megkönnyítését szolgálják, más célra nem veszem azokat igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban bizonyos esetekben a felhasználót korlátozhatja lapomon található egyes értesülések igénybevételében.

6, A indecotoloajto.hu kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és logisztikai szabályokat, intézkedési elveket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Személyes adatok védelme

Webhelyem eléréséhez nem kell megadnia semmilyen személyes adatot, ezért személyes adatait, például nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét stb. csak akkor tárolja a weboldal (www.indecotoloajto.hu), ha azt megadja pl. üzenet küldésekor vagy kapcsolatfelvétel során. Ez esetben adatainak kezelésekor az adatvédelmi előírásoknak megfelelően járok el.